Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskusní fórum old

V současnosti hledáme nové diskusní fórum, které bude podmíněno registrací. Do té doby lze použít obecní email

Piště na ZLONIN@VOLNY.CZ - rádi na Vaše dotazy odpovíme

 

Komentáře

Přehled komentářů

Re: Re: Průhlednost hospodaření

(Tomáš Pukan, Romana Klikarová, 6. 10. 2016 13:20)

Dobrý den,
paní Křížová i pan Vrabec mají v této diskuzi jasně a stručně formulované dotazy, které by měli zodpovědět předchozí záznamy ze zasedání zastupitelstva. Pokud o těchto záležitostech zastupitelstvo jednalo, musí to být uveřejněno v uplynulých zápisech ze zasedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že v těchto zápisech nejsou dohledatelné odpovědi na již zmiňované dotazy, žádají o Vaši transparentnost. To přeci nesouvisí s účastí na veřejném zasedání, sepisujete-li záznam, který musí souhlasit s obsahem projednávaným.
Protože se diskuzní příspěvky týkají především jednoho ze současných zastupitelů obce, nepochybujeme o předložení všech již zmiňovaných dokumentů na veřejném zasedání dne 18.10.2016 vč. hlasování zastupitelů a všech náležitých formalit, bez ohledu na fakt, zda-li se těmito tématy zabývalo zastupitelstvo minulé či současné vzhledem k tomu, že i v novém zastupitelstvu máme 2 členy ze zastupitelstva minulého.

Re: Re: Re: Průhlednost hospodaření

(Bydžovská, 7. 10. 2016 13:22)

Dobrý den,
už se také neudržím. Nejdříve mi přišly příspěvky paní Křížové úsměvné. Pak začalo jít do tuhého a tak jsem se začala trochu zajímat. Z toho, co jsem se dozvěděla mi vyplývá, že paní Křížová se (promiňte mi ten výraz) probudila s křížkem po funuse. A když už se chce na něco ptát, měla by své dotazy směřovat na konkrétní osoby. Tedy pana Křivánka a bývalého starostu. Nemohu souhlasit s podsouváním dojmu, že dnešní zastupitelstvo je netransparentní, protože nemůžete najít v zápisech zastupitelstva předchozího záznam o dělení jakéhosi (dnes již patrně přečíslovaného) pozemku. Zápisy tam jsou umísťovány krátce po zasedání a když v nich něco nemůžete najít tak to tam asi nikdy nebylo. S podivem přihlížím s jakým klidem tuto diskusi nesou právě zainteresovaní pan Křivánek a bývalý starosta. Věřím, že se dozvíme, co k dané věci potřebujeme vědět na avizovaném zasedání dne 18.10. a doufám, že paní Křížová ukončí své křížové tažení, alespoň do doby tohoto zasedání. Děkuji a přeji všem slunce v duši :-)

Re: Re: Re: Re: Průhlednost hospodaření

(Ludmila Křížová, 7. 10. 2016 15:56)

Dobrý den,

jsem moc ráda za všechny reakce občanů a především Vám ☺. Toto Vámi zmíněné “křížové tažení” mělo právě podnítit další a další diskuse k dění v naší obci, což se povedlo ☺. Doufám, tak jako vy, že se na zasedání otevře pandořina skřínka, ze které vzejde doufám mnoho odpovědí. Nechme se všichni překvapit s otázkou, zda už jsem se neprobudila s křížkem po funuse ☺ !!!!

Transparentnost zastupitelstva obce Zlonín

(Ludmila Křížová, 6. 10. 2016 15:08)

Vážené zastupitelstvo,

zaráží mne skutečnost, že do dnešní dne nebyl nikdo ( krom dnešní reakce pana Kratochvíla ) ze zastupitelstva schopen odpovědeť na mé dotazy zde na diskusi. Je v obci opravdu vše tak transparentní jak tvrdíte občanům ? Ještě bych měla pár dotazů k zásadním nesrovnalostem v naší obci.

1.Tímto Vás žádám o veřejné předložení souhlasného stanoviska minulého zastupitelstva ( v řádném zasedání zastupitelstva se zápisem a hlasováním ), kde bylo většinou rozhodnuto o rozparcelování pozemku Slunečná stráň Zlonín, na jejímž základě bylo rovněž zahájeno územní řízení dne 29.3. 2016 na stavebním úřadě Líbeznice, pod spis. zn. 1381/16/SÚ, č.j. 4578/16/SU/SVy
Otázká je opětně prostá…bude platit tento zastupitel řádně příspěvek do rozpočtu obce za možnost připojení ČOV v částce 60 tis. i za tento další pozemek ? Nebo tato povinnost pro jistého stále zmiňovaného zastupitele neplatí ?

2. Proč není na stránkách obce zlonín řádně zveřejněna plánovací
smlouva ( podepsaná 24.3. 2016 ) mezi majitel pozemků (v zastoupení na základě plné moci jedním ze zastupitelů obce Zlonín a starostou na
rozparcelovaní pozemků a to lokalit Nový Zlobín a Slunečná stráň Zlonín?

3. Ráda bych slyšela pádnou odpověď na výstavbu mistní komunikace, která jak již zmiňoval pan Polák byla vystavěna rychle a dle mého osobního názoru neoprávněně.
Ráda bych začala zcela od začátku…tyto pozemky ( v majetku obce Zlonín ) byly rozprodány minulým zastupitelstvem za cenu 500,- Kč/m2 na základě velice dobře připravených podmínek. Obec k těmto pozemkům poté ještě zaplatila přípojky ze svého rozpočtu a následně se zbuduje k těmto pozemkům ještě silnice ? Patrně mnoho výhod na jedno místo ve Zloníně.
Pokud byl zadán požadavek ( dle zápisu zasedání zastupitelstva ) na dotační titul na obnovu místní komunikace, tak je tato informace nepravdivá a titul byl získán neoprávněně. Žádná komunikace tam nikdy nebyla a není. V KN je tento úsek veden jako pozemek obce a nikoliv jako komunikace.

4. Poslední otázkou je vedení obce Zlonín.
Vede obec Zlonín starosta, místostarosta, zastupitelstvo nebo pouze jeden ze zastupitelů ?


Re: Transparentnost zastupitelstva obce Zlonín

(Štěpánek, 7. 10. 2016 12:08)

Dobrý den,
připojuji se k dotazu ohledně výstavby nové místní komunikace k elektrárně. Zaujala mě především ta rychlost, jak to jde když se chce.

I kdyby nakrásně byla tato traktordráha někde vedena jako místní komunikace, dle veřejných podmínek dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, z dotačního titulu č.5 (podpora obnovy místních komunikací) bylo - mimo jiné - vyjmuto následující:
- výstavba nových MK,
- výměna poškozeného povrchu MK, dojde-li tím k technickému zhodnocení MK (např. štěrková nebo kamenitá cesta za asfalt apod.)

Vzhledem k tomu, že dotační žádost obce Zlonín č. 82652 je označena jako doporučená a pokud se zmíněná žádost opravdu týká výstavby MK na pozemcích 148/59 a 148/60, zajímalo by mě, jak bylo schválení dosaženo?

A dále, po odečtení 1.mil dotace... jakým způsobem je zajištěno financování zbylých nákladů ve výši 1 114 453Kč ? Externí investoři - developer? Formou daru?

Re: Re: Transparentnost zastupitelstva obce Zlonín

(Doležal, 7. 10. 2016 12:14)

Zasedání obecního zastupitelstva se koná 18.10.

Morální hnůj

(Patera, 6. 10. 2016 19:35)

Ano, souhlasím!
Bohužel ten morální hnůj jakým právě Schopf a Grossovi rozmydlili Zlonín na noclehárnu proběhl tak rychle, a pod takovým množstvím lží přímo do očí, že jsme se my "normální" nestačili ani nadechnout. Že zavane čerstvý vítr z obce jsem si nyní myslel také, avšak poté co jsou zde panem Doležalem mazány příspěvky hodnotící územní práci komunálních politiků Schopf Gross, je jasné, že má min pan Doležel máslo na hlavě. I když byl asi ve vleku toho povedeného dua, nebo se mýlím?
By mě také zajímalo co nakukávali s developerem těch chudákům co si koupili byty u čističky. Asi že tam pro ně bude lítat vrtulník, nebo že jim postaví metro k autobusu...
Vize této vesnice? Do 10ti let zde 50% občanů své nemovitosti prodá krutě pod cenou okolních vesnic. Přestavba vesnice na ubytovnu zadlužených bezzemků nemůže dopadnout jinak.
Zkrátka rozvoj obce dle Gross Schopf... Na to musí být extra silný žaludek.

Diskusní fórum

(Doležal, 6. 10. 2016 17:19)

Odpovědi na otázky zde nakladené významně přesahují rozsah tohoto fóra a proto věřím, že na ně bude odpovězeno v živé diskuzi na zasedání obecního zastupitelstva.

Morální hnůj

(Ludmila Křížová, 6. 10. 2016 15:19)

Děkuji za podporu Davide

Morální hnůj

(David Šimůnek, 6. 10. 2016 15:14)

Dobrý den Všem zde žijícím občanům. Vzhledem k situaci, která je v této obci a pocitu některých ze zastupitelů, že jsem strůjcem diskuse za paní Křížovou, tak sděluji všem za zastupitelstva, že jednám vždy za sebe a mám koule na to se ozvat se svým názorem a veřejně se k němu přihlásit.
Takže to co se dělo za minulého zastupiteslstva a bohužel i za součsného je morální hnůj a možná i na trestní stíhání v řadě rozhodnutí obce !!!!

Průhlednost hospodaření

(Polák, 5. 10. 2016 19:56)

Několik současných zastupitelů nám před volbami slíbilo větší průhlednost hospodaření. Jsme v půlce funkčního období, tak jak si poradili s tímto závazkem.
1.Pokud se podívá normální občan na výkazy vztahující se k
hospodaření obce (Rozpočet, Zpráva o hospodaření apod.), tak tomu z Vás občanů obce Zlonín, který jim porozumí, projevím velké uznání.
2. Rozhodnutí o výstavbě silnice k sol. elektrárně. V plánu rozpočtu nebyla nejen na začátku roku, ale není v něm ani dosud. Podíváte-li se do zápisů zastupitelstva, tak v květnu bylo zastupitelstvo seznámeno o získání dotace na výstavbu silnice ve výši 1 mil. Kč (nikde v min. zápisech není zmínka o tom, že obec bude žádat o tuto dotaci). Je uloženo předložit na dalším zastupitelstvu finanční bilanci zda obec zvládne zaplatit 1 mil. Kč, neboť dotace je na 50% rozpočtu ceny silnice. Tato informace se v dalších zápisech nikde neobjevuje. V červenci však už máme cenové nabídky, které jsou bleskově vyhodnoceny včetně vyhlášení vítěze, dosažená cena 1,7 mil. Kč bez DPH, tj. více jak 2 mil. Kč. Takže obec zaplatí více jak 1 mil. Kč za silnici pro tři domy, které jsou tam rozestavěné. Kde obec vezme tyto peníze se v zápisech natož v rozpočtu nedozvíte. Zde připomínám úvěrovou smlouvu na 2,5 mil. Kč podepsanou pro zabezpečení financování mateřské školky. Vzhledem k finančním možnostem obce to bude zase úvěr? Občané máte problém s chodníky, tak na výstavbu zapomeňte. Obec bude tak zadlužená, že se z toho bude hrabat hodně let.
Je opravdu pikantní, že obec nesežene dotace na školku, na chodníky, ale na silnici, kterou bude využívat jen pár stávajících občanů, se zázračně podaří sehnat.
3. V posledním zápisu je konstatováno, na základě bouřlivé diskuze k výstavbě ŘD, že zastupitelstvo prověří právní kroky k omezení této výstavby. Dovoluji si připomenout, že 10.10. proběhne veřejné projednávání Územního plánu obce. Jelikož nevěřím, že zastupitelstvo využije tohoto dokumentu k zamezení další výstavby, budu navrhovat stavební uzávěru do doby vystavění nové čističky odp. vod.

FB Zlonín

(David Suk, 3. 10. 2016 20:25)

Dobrý den,
na stránkách FB jsem vytvořil skupinu obec Zlonín:
https://www.facebook.com/groups/554611051399898/
Vzhledem k oblíbenosti FB, který řada z vás každodenně využívá očekávám větší návštěvnost a informovanost.Tato skupina je založena pro potřeby obyvatel obce Zlonín přidejte se i vy.

Hezký den David Suk

souhlas s dělením pozemku

(P.Vrabec, 3. 10. 2016 18:46)

Vážené zastupitelstvo,
můžete mi prosím sdělit, kdy bylo odsouhlaseno dělení pozemku č.parc. 103/19 KÚ Zlonín na stavební parcely?
Pozemek je již rozdělen a zapsán do KN, ale souhlas s dělením, tak jak jsou pozemky zapsány do KN jsem nenašel.
Děkuji za odpověď.
P. Vrabec
P.Vrabec

Oprava pouličního světla

(Konvičkovi, 3. 10. 2016 16:33)

Dobrý den pane Doležale,
24.8.2016 jsme nahlásili poruchu pouličního osvětlení a 9.9. poruchu dalšího
světla. Je říjen, dny se krátí , tak doufáme, že se opravy brzy dočkáme.
Děkuji Konvičková.

ČOV

(Ludmila Křížová, 1. 10. 2016 15:51)

Vážené zastupitelstvo,

ráda bych se zeptala, pokud schvalujete fyzické osobě připojení na ČOV a vodovodní řád, zda Vám předkládá nějakou projektovou dokumentaci se zakreslením/dimenzí těchto přípojek na jeden pozemek/dům !!!! Nebo snad nikdo nekontroluje jaké dimenze přípojek si majitel nechá zhotovit, vše se od stolu odsouhlasí a následně postoupí případně pro územní řízení ?

Protože potom mi není jasné, proč si majitel a zároveň jeden ze zastupitelů obce, nechal na pozemek 33/1 s budovou 395 zhotovit přípojky v daleko větších dimenzích, než na jeden dům ( řádově několik domů ). Počítá snad do budoucna tento majitel pozemku a přilehlé budovy s rozparcelováním na developerskou činnost ? Upozorňuji na tuto skutečnost právě z důvodu, aby tento majitel pozemku a zároveň zastupitel obce v případě rozparcelování tohoto pozemku, odvedl řádně do pokladny obce poplatky za připojení na ČOV tzn. 60 tis. za pozemek/dům. Pevně doufám, že zastupitelstvo si ohlídá tuto skutečnost a nebude v budoucnu překvapeno. Děkuji Vám za odpověď, případně to může být námětem příštího zasedání obce…..

souhlasné stanovisko obce ?

(Ludmila Křížová, 29. 9. 2016 6:31)


Vážené zastupitelstvo,

tímto Vás žádám o veřejné předložení souhlasného stanoviska minulého zastupitelstva ( v řádném zasedání zastupitelstva se zápisem a hlasováním ), kde bylo většinou rozhodnuto o rozparcelování pozemku č. 139, na jejímž základě bylo rovněž zahájeno územní řízení dne 29.3. 2016 na stavebním úřadě Líbeznice, pod spis. zn. 1381/16/SÚ, č.j. 4578/16/SU/SVy. Děkuji za Vaši transparentnost pro všechny občany obce

příspěvek do rozpočtu obce

(Ludmila Křížová, 28. 9. 2016 13:23)

Vážení zastupitelé,
v případě jiného rozhodnutí minulého zastupitelstva a dle mého názoru nezákonného důvodu ( poplatek za připojení ČOV pro majitele pozemku č. 139, kde bude výstavba 12 rodinných domů ), bude zajisté k nahlednutí řádný zápis ze zasedání zastupitelstva s transparentním hlasováním zastupitelů. Majitel pozemků č. 139 určitě předložil minulému zastupitelstvu projektovou dokumentaci, na jejímž základě došlo k rozhodnutí a případnému schválení na připojení ČOV. Marně se dívám na uveřejněné zápisy zastupitelstva a nemohu najít zmínku o tom, že by minulé zastupitelstvo schválilo rozparcelování pozemku č. 139. Děkuji za odpověď

příspěvek do rozpočtu obce

(Ludmila Křížová, 28. 9. 2016 11:51)

Dobrý den,

děkuji Vám předem za odpověď, ráda bych se Vás zeptala pro upřesnění na jednu otázku, protože z Vaší odpovědi není úplně patrné, zda se vztahuje příspěvek 60 tis. za pozemek i pro zmiňovaného majitele pozemku č. 139
( který bude rozparcelován na 12 rodinných domů ). Celková částka je dle mého pro obec velice významná, protože určitě 720. 000,- Kč pomůže na další rozvoj obce a ostatní plánované aktivity. Ráda bych upozornila, že územní řízení ( nový projekt ) na pozemek č. 139 začalo dne 29.3.2016, podáním na stavební úřad Líbeznice (spis. zn. 1381/16/SÚ, č.j. 4578/16/SU/SVy ) majitelem pozemku č. 139, v zastoupení na základě plné moci jedním ze zastupitelů obce. Z tohoto pokud se domnívám vyplívá, že se jedná o nový projekt , proto by měl majitel pozemku č. 139 platit jako příspěvek obci ( přípojení ČOV ) zmiňovaných 60 tis. za pozemek. Mohu tedy poprosit zastupitele obce o přesnější odpověď. Děkuji a přeji příjemný svátek všem.

Re: příspěvek do rozpočtu obce

(Doležal, 28. 9. 2016 12:04)

Dobrý den,

územní řízení lze zahájit až po souhlasném stanovisku obce. U Vámi zmiňovaném pozemku k tomu došlo ještě před změnou podmínek 25.11.2014

příspěvek do rozpočtu obce

(Ludmila Křížová, 22. 9. 2016 16:36)

Dobrý den, vážené zastupitelstvo, ráda bych se Vás zeptala, zda někteří prodejci pozemků ( developeři ) mají jiné podmínky než ty, které byly schválené na Vašem zasedání a jsou ve prospěch obce Zlonín. Vzhledem k probíhajícímu územnímu řízení pozemků č. 139 – dopravní a technická infrastruktura pro 12 rodinných domů ( veřejně dostupná informace na KÚ kdo je majitelem ) bych se Vás ráda zeptala kolik bude tento majitel pozemků přispívat do rozpočtu obce za přípojku na ČOV za tyto pozemky ? Neplatí snad vzhledem k probíhajícímu řízení a schvalování všech dotčených orgánů tato vyhláška/rozhodnutí obce i pro majitele zmíněných pozemků ? Tuším, že Vámi schválená částka do rozpočtu obce činí 60.000,- Kč na dům/pozemek. Doufám, že tato částka se bude týkat i tohoto majitele pozemků a to i přesto, že je tento majitel pozemků zastupován, na základě plné moci jedním ze zastupitelů obce Zlonín. Děkuji Vám za odpověď


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »